Ръководство за учителя


В Ръководството за учителя ще откриете пълен преглед на обучителните материали; съпътстваща информация как да ги използвате; както и обяснения на основните понятия и педагогически методи, включени в материалите.


Преглед

Въведение

Какво е обучение по правата на човека? 

Терминология

Структура на всеки материал


Какво мислят вашите колеги.....