Основни факти

 
 • Разкриване в училище

  +

 • Нюанси на сексуалната ориентация и половата идентичност

  +

 • School Challenges in Europe

  +

 • Насилие над ЛГБТ деца и младежи в училищата

  +

 • Последствия от хомофобското насилие

  +

 • Какво мислят учителите?

  +

 • Запознаване с ЛГТБ идентичностите в училищата и учебните програми

  +

 • Запознаване с ЛГБ идентичностите по младежките телевизии

  +

 • Престъпления от омраза

  +